Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
41 postów 232 komentarze

Granatowa

Granatowa - Karolina Polak, absolwent WPiA UG, specj. d/s adm.publicznej

Trudno jest sprawić...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Trudno jest sprawić by człowiek coś zrozumiał, jeśli od niezrozumienia danej kwestii zależy jego pensja" cytat z wykładu prof. Andrzeja Zybertowicza

Nie miałam ochoty pić szampana na Sylwestra w tym roku-kiedy wszystko wokół rozwalone, kiedy ludzi się nie słucha-tylko niszczy. Kiedy niewygodnych się zabija lub gnębi. Kiedy biedę widać już na każdym kroku. Kiedy nawet nie ma kikuta państwa na którym zawieszona byłaby głowa. Nie ma nawet na czele stracha na wróble, z czego tu się cieszyć. A może przyklasnąć czerwonej hołocie że pięknie lokalnie i centralnie Polskę rozwalili? Z czego się cieszyć, że Tusk skompromitowany, ale sam nie zejdzie ze sceny "bo nie", bo ma focha? Że brak profesjonalnej opozycji? Z czego się cieszyć, że barana stawia się na czele? że idiota i gbur zostaje nominowany do zaszczytnej funkcji? Że sędzia na telefon z gangusami w karty gra?Nie chcę podmiany funkcjonariuszy państwowych, okrągłego stołu bis, zakulisowych rozgrywek! III RP to był żywy trup, ale Trup zdechł, a krew w nim zakażona dalej płynie...

 

 

 

 

 Aby zrozumieć tę sytuację:

 

Kilka słów z Wykładu prof.Andrzeja Zybertowicza odnośnie Tajnych służb III RP, sprzed kilku lat:

 

Demokracja- gra między grupami, gdzie każdy obywatel ma prawo dobrowolnie przyłączyć się do jakiejś grupy interesów, by zgodnie z prawem zaspokajac swoje potrzeby.

Grupy Interesów-sądy, urzędy, policja, rolnicy, pracownicy, lobbyści, przedsiębiorcy (wielość desygnatów ze względu na przedmiotowy lub podmiotowy charakter grupy).

Gra pt. Demokracja polega na tym,by dana grupa interesu nie potrafiła narzucić swojej przewagi wobec pozostałych grup.

 

FAKT: Korporacje traktują Polskę jako kraj postkomuny,który można skutecznie demobilizować poprzez paraliżujące oddziaływanie na świadomośc elit intelektualnych. Wynika to z nieumiejętności dbania o bezpieczeństwo intelektualne obywateli RP.

Brak mapy wrogów w rozpatrywaniu bezpieczeństwa intelektualnego i kulturowego

FAKT: traktowanie przez grupy interesu naszego kraju jako swoistego terenu łowieckiego, sposób działania: niebezpośredni-uniemożliwiajacy zaobserwowanie i orientację w tym co i kto robi.

"Jeśli zaatakujemy wprost, bezpośrednio, frontalnie wróg zmobilizuje zasoby, będzie się przeciwstawiał.Wynik walki,nawet jeśli będzie dla nas korzystny-będzie nas wiele kosztował. "

(autor: brytyjski analityk bezpieczeństwa Basil Liedl Haart-autor koncepcji strategii działania niebezpośredniego)

Zatem demokracja tylko wtedy dobrze funkcjonuje, kiedy istnieje równowaga grup interesów, kiedy wzajemnie patrza sobie na ręce.

 

W Polsce od 1989 roku trwają olbrzymie kłopoty z transformacją, a w ostatnich latach sytuacja się jeszcze pogarsza. Z kraju półdemokratycznego Polska stała się krajem totalitarnym/autorytarnym.

www.youtube.com/watch

Warto przypomnieć wielokrotne sytuacje sprzed wieków, w których stanowiliśmy zawsze dla Wschodu smaczny kąsek. ( Zabory, Królestwo Polskie, wojny i tłumione powstania).

Zaangażowanie się mediów w ciągu ostatnich lat w wielką manipulację i oszustwo, co zrujnowało politykę.

Jeden z wymiarów tej manipulacji jest fakt, że media selektywnie i nieuczciwie naświetlają sprawy związane z tajnymi służbami. Wielu dziennikarzy nie chce zrozumieć zagrożenia z tym związanego, bo gdyby zrozumieć-nie byliby w stanie pisac tych bzdur,które piszą. (milion podsłuchów rocznie, bez kontroli, więcej niż w UE).

 

  Polska znajduje się w bardzo poważnym zagrożeniu bezpieczeństwa państwa.

FAKT: Państwo toleruje poważne nadużycia ze strony podległych tajnych służb.

Gdy dowiadujemy się, że rzeczywistość wygląda niepokojąco, nie musimy przyjmowac tej wiadomości do siebie, możemy odmówić uświadomienia sobie tego, zepchnąć to gdzieś w zakamarki naszego umysłu.

Impuls reagowania uczciwego na niegodność-ale bez odwagi-nie ma impulsu.

              "Istnieją powiązania interesów tak poważne, że nikt nie ma ochoty ich tknąć"

Gdy obywatel widzi że na układ nie ma rady, my to możemy zrozumieć/wybaczyć, ale w momencie gdy ktoś obejmuje kierownicze stanowisko w państwie, to ma obowiązek by wykazac minimum odwagi w reakcji na poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa.

Wykorzystywanie operacyjnego zbierania informacji ze strony dzisięciu podległych służb na cele polityczne.

 

 

Kilka słów z wykładu Jak Zniszczyć Państwo prof. Tomasa Schumana z lat 70tych:

 

a.Wojna bez prowadzenia walki zbrojnej.

b.Strategia zwycieżania wroga bez jednego wystrzału"without single fire"

/Co wiedział KAŻDY student KGB i każdy oficer akademii wojskowej ZSRR/

 Niszczenie systemu wartości na którym został zbudowany kraj.

"Tak długo, aż twój wróg zmieni swoje postrzeganie rzeczywistości,tak dalece, że nie tylko nie rozpozna w tobie wroga,ale też zaakceptuje twój system wartości, twoje ambicje-jako swoje własne.Zacznie postrzegac wroga jako atrakcyjną alternatywę-lub chociaz możliwą"

"Better read or dead"

końcowy etap działalności wywrotowej na wrogim kraju.

 

ETAP PIERWSZY -SUBVERSION

a.proces demoralizacji : 15-20lat, tyle czasu zajmuje wyedukowanie jednego pokolenia studentów lub dzieci,by ukształtować jego osobowość i światopogląd

odbywa się poprzez wywieranie wpływu za pomocą środków oddziaływania,takich jak inflitracja, propaganda, kontakt bezpośredni, etc.

na dziedziny kształtujące społecznie-takie, jak:

religia, system edukacji, sfera życia społecznego, administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, wojsko, relacja pracownik-pracodawca, praca, gospodarka;

Zaczynają się dziać rzeczy niepokojące. Różne ruchy  w wielu kierunkach.

 

 

W pewnej chwili wystarczy te wszystkie rozpędzone siły społeczne złapać i przeciągnąć w jednym kierunku, aż siła całego złączonego ruchu powiedzie je wprost do katastrofy i kryzysu.

Przy czym nie stawia się oporu ruchowi, pozwala się mu kontynuować ten ruch;pozwalamy mu poruszac się w kierunku, w którym podąża.

Dokładnie tak samo jak w walce wręcz. Aby nie poczuć bólu uderzenia chwyta się przeciwnika za rękę którą uderza i pociąga w kierunku, w jakim zadany był cios.

 

W każdym kraju istnieją tendencje skrajne, zmierzające do podążania w innych kierunkachn niż ogół. To również jest wykorzystywane, bo stanowi jakby pierwotny cel inicjowanego przewrotu ideologicznego.

Obszary poddane dywersji ideologicznej:

 

1.Religia

2.Edukacja

3.Sfera życia społecznego

4.Struktura władzy

5.Strona pracownicza

6.Prawo i porządek publiczny

 

1. Religia: zmieszczenie i ośmieszanie, zastapienie sektami i kultami by odciągnąć ludzi od wiary. By wyznaczane przez ludzi dogmaty religijne uległy sopniowemu zniszczeniu, by przestały stanowić najwyższy cel religijny, by przestać utrzymywac ludzi w kontakcie z Bogiem; odciągnąć ludzką uwagę od prawdziwej wiary.

 

2. Edukacja: Odstąpić od nauczania wiedzy konstruktywnej, pragmatycznej, kompleksowej; zamiast mat.fiz.jezyki,historia np. edukacja seksualna- byle dalej od systematycznej wiedzy; nie karać patologii, pozwalać jej urosnąć w siłę;

granatowa.nowyekran.net/post/79054,nastoletni-terror

Dodam, że obserwuje się ogólny spadek poziomu nauczania ogólnego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Historia: Uczniów często zatrzymuje się na poziomie tzw wiedzy niewrażliwej (czasy średniowiecza), nie dając czasowo możliwości poznania istotniejszych kwestii historycznych z późniejszych chronologicznie czasów  co naturalnie blokuje możliwość dyskusji na dany temat.

3. Sfera życia społecznego: Zamiana ustanawianych tradycyjnie instytucji i organizacji społ.gosp. na sztucznie powoływane organy; ludzie bez inicjatywy, pozbawieni odpowiedzialności; zniszczyć naturalnie istniejące więzi łaczące poszczególne osoby, grupy społeczne, relacje sąsiedzkie i całe społeczeństwo. Zastąpić je utworzonymi biurokratycznie tworami,gdzie ludzie będą służyć za określoną pensję.

 

4. Struktura władzy: Organy pochodzące z wyboru lub reprezentacji społecznych zastąpić całkowicie tworami,których nikt nie wybierał np.Media-pustoszą umysły, a kto dał im taką władzę? nikt.

SPIRO AGNED nazywał media "kliką bezpłodnych intelektualnych snobów"

Obowiązuje ich zasada: "Mierny, bierny, ale wierny"

5. Strona pracownicza: Zniszczyć tradycyjną umowę miedzy pracodawca a pracownikiem, dac multum pośredników, aby pokazać nieudolność kapitalistów.

6. Prawo i porządek publiczny: Promować ludzi nie posiadających ani kwalifikacji ani woli narodu ,ale chcących się utrzymać przy władzy ; powolny rozpad Law&Order; stosować  uogólnienia , utrzymywać w mocy dziurawe kodeksy przyzwalające na demoralizację;

 

www.youtube.com/watch

granatowa.nowyekran.net/post/75508,vis-maior-betonu-czyli-o-klamstwie

 

Powolne odstępowanie od postawowych zasad moralnych sprawia że przestępca przestaje być traktowany jak przestępca- staje się stroną pozwaną.

 

Odstępowanie od zasad moralnych już na poziomie edukacji skutkuje wysokim wskaźnikiem brutalności i zdemoralizowania. Łagodne traktowanie przestępcy i obniżanie progu przestępczego (relatywizacja jego winy) w obrębie braku prawidłowo funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, skutkuje pełną demoralizacją jego i jego otoczenia. Funkcja prawa: prewencyjna , wychowawcza i represyjna- zostają usunięte.

 

ETAP DRUGI - DESTABILIZACJA

Wykorzystać wszelkie pożyteczne instytucje i organizacje we wrogim kraju/wystarczy,abyś pozwolił im to zrobić samemu.

Obszar oddziaływania zawęża się teraz-całkowicie jawna i legalna działalność, trudno jest cokolwiek zarzucić.

Powielać antagonizmy.

Obudzić śpiochów, którzy staną się przywódcami grup-aktywnie włączają się w proces polityczny. Są oni na miejscu od lat.

 Nagle widzimy homoseksualistów,teraz robią z tego kwestię polityczną, domagając się uznania i poszanowania praw człowieka i przewodzą dużej grupie,która uczestniczy w gwałtownych starciach z policją/innymi grupami, zaś ich ludzie-bez względu na postulaty-mają trwać w antagonistycznym zwarciu.

 

Aby odwrócić na tym etapie proces należałoby ograniczyć prawa małym grupom, stojącym w opozycji do społeczeństwa bez potrzeby używania służb specjalnych i tak, by nie pogłębiać antagonizmów.

 

Demoralisation/Destabilisation/Crisis

 

ETAP TRZECI  -KRYZYS

 

Proces destabilizacyjny naturalnie wywoła kryzys. Gdy legalne organy władzy przestają funkcjonować, wtedy zamiast tego wpuszcza się do społeczeństwa ciała obce np. różne samozwańcze kolegia. Grupy, które niby wiedzą jak powinno wyglądać i funkcjonować społeczeństwo i państwo. Mają kolekcjonowac donacje i sprzedawać własną ideologię(mieszankę religii z ideologią).

Wszystkie zmierzają do przejęcia władzy. np.Iran a rewolucyjne komitety. Jeszcze nie było rewolucji a już powołano komitety.

Wszystko koncentrowane w jednej ręce-intelektualisty z rozmiękczonym mózgiem.

Kryzys- gdy społeczeństwo przestaje funkcjonować produktywnie, wtedy poszukuje zbawiciela, mesjasza.

Nie trudno się domyśleć kto ma być tym mesjaszem obecnie.

(Na tym etapie w Chile skutecznie i dyskretnie zadziałała CIA)

 

ETAP CZWARTY -NORMALIZACJA

 

Kryzys naturalnie może wyprodukować:

wojnę cywilną (Liban-sztucznie wyw.poprzez wprowadzenie OWP-Org.Wyzw.Palest.),

inwazję zbrojną(Afganistan),

ale częściej tzw Normalisation (Czechosłowacja 1968).

Nowa samozwańcza władza nadaje społeczeństwu nową rolę i nie potrzeba już rewolucji czy radykalizmu. To odwrotność destabilizacji.Wszystkie śpiochy i działacze -pracownicy cywilni, marksiści, leniniści, liberałowie, konserwatyści są eliminowani fizycznie. Wykonali swoją pracę i stali się zbędni.

Nowe role wymagają stabilności:

-aby wykorzystać naród

-aby eksploatować kraj

-aby wyzyskać zwycięstwo

 

ŻADNYCH REWOLUCJI!

 

przykłady: Bangladesz/Afganistan/Grenada

 

"Tylko dobra, solidna, "demokratyczna', proletariacka wolność"

 

Aby odwrócić cały proces potrzebaby ogromnego wysiłku militarnego.

 

Podstawową receptą na powyższe jest powrót do powściagliwości poprzez przywództwo z woli społeczeństwa i ograniczenie importu już wewnętrznej propagandy. Jeśli społeczeństwo jest silne, nie zaimprotuje obcej ideologii i uniknie całego łańcucha zdarzeń.

 linki do wykładów:

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

przykład działania z ostatnich dni: cel: zmiana podejścia do podstawowych kwestii, propaganda Białego PR, oczyszczanie Lenina z wizerunku przywódcy zbrodniczej formacji, by nikt nie rozliczał komunistów, w ramach gwarancji złożonej dawno temu; zmiękczanie winy, w warunkach -kiedy klient docelowy tej kampanii jest człowiekiem młodym, być może jeszcze nastolatkiem, namaszczonym już przewrotem ideologicznym i skutecznie ogłupionym.

www.wiadomosci24.pl/artykul/reklama_heyah_z_leninem_skandal_czy_chwyt_marketingowy_wideo_256169.html

 

 

Czemu z uporem maniaka czepiam się czerwonych, zakamuflowanych w różnych kolorowych opcjach? Między innymi dlatego że nie mogę patrzeć jak psują przyszłościowe pokolenie. Traktując wykształconych inteligentnych, ale uczciwych 30parolatków jak piąte koło u wozu i skazując ich na zmywak w Wlk.Brytanii . Przez to uczą to nowe, najmłodsze pokolenie -nastolatków-tego, że nie warto się kształcić, bo szkoły i wykształcenie nie wiążą się z dobrymi zarobkami. To bzdura, ale Czerwona Hołota chce mieć stado baranów. Szkoły dają wiele, jeśli tylko się czuje, że to nasza działka/pasja/powołanie. Jeśli uwierzą w to obecne nastolatki, że nie warto się uczyć -staną się najniższą tanią siłą roboczą nie tylko w Europie, ale z czasem i na świecie. Za parę lat wykształcenie zacznie mieć znaczenie, ale wtedy-Ci młodzi ludzie będą już prawie na dnie pracować za kromkę chleba..jak dawniej Chińczycy za przysłowiową miskę ryżu. Pobór SBckich rent i emerytur oraz korupcyjna polityka rządu ostatniej dekady zniszczyła budżet doszczętnie. Unijne programy pomocowe i fundusze społeczne były ściemą i pretekstem do wyłudzania pieniędzy. Co zrobią te dzieciaki, jak dorosną, omotane eurobzdurą i nie znając historii? Dlatego w tego Sylwestra nie piłam szampana i nie bolała mnie głowa.

 

 

www.youtube.com/watch

 

 

 

 www.youtube.com/watch

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • ...
  Jednocześnie, zdaję sobie sprawę, że mój post jest bardzo chaotyczny, za co przepraszam. Bardzo wiele kwestii wymaga uporządkowania i analizy w oparciu już o zdarzenia które stały się faktami.
 • autor@
  Och, Karol ! - 5 bez plusa. pozdrawiam.
 • Kapitalne !
  Przeczytaj sobie to, ten sam kierunek myślenia:

  http://coryllus.salon24.pl/455508,komunizm-i-komunizmy
  http://coryllus.salon24.pl/476865,kaczynski-gierek-starynkiewicz
 • 5 x n *
  Też tak to widzę. Chaos usprawiedliwiony, bo czasem rzeczywiście trudno uporządkować coś, co jest ruchomym chaosem, który w dodatku przyspiesza.
 • Popieram w 100%.
  Jeśli napiszesz jak dotrzeć z tym do ludzi ,to jestem gotów na wiele...poświęceń.
 • @Bibrus 13:16:15
  Niestety wiedza jest tego typu zasobem, że aby go zdobyć trzeba chcieć.

  Jak dotrzeć? Po pierwsze promować filmy z tych wykładów na portalach społecznościowych.

  Po drugie, rozmawiać o tym z własnymi dziećmi..choć tu warunek primo musi być spełniony-trzeba je wpierw zrobić :D

  Po trzecie- edukować nauczycieli, bo mają kolosalny wpływ na kształt mniejszych społeczności-kiedy wyrośnie to co zasiewają. A to często niestety grupa wzajemnej adoracji z czasów PZPR.

  Po czwarte-burza mózgów
 • @Granatowa 16:18:23
  Ponieważ ordynacje ograniczają wolę każdego wyborcy to nigdy nie będzie demokracji. Dalszy proces jest gnilny jak smak beczki miodu z łyżką łajna. Serdecznie Pozdrawiam
 • @goodness 22:19:57
  zgadzam się dlatego ordynacja musi być zmieniona
 • i tak ogólnie :)
  http://www.youtube.com/watch?v=Q8tWkfyfmig
 • @Granatowa 01:01:21
  Wspaniale, że potwierdzasz w dobrym kierunku zmianę ordynacji. Bo stare przepisy miłości w ordynacji zagłaszczą wyborców na śmierć:)
 • Na początku ograniczanie prawa wyboru, każdemu wyborcy buduje dysfunkcję Państwa.
  „ W rodzinie dysfunkcyjnej brak jest: 1. Akceptacji siebie – członkowie takiej rodziny maja zazwyczaj niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy, nie akceptując siebie trudno im wytrzymywać dobre relacje z innymi ludźmi. 2. Wzajemności – nie wszyscy członkowie rodziny wywiązują się ze swych obowiązków, umowy nie są dotrzymywane. 3. Otwartej komunikacji – istnieją tematy, które należy pomijać lub trzymać w sekrecie. Członkowie rodziny boją się odsłonić swoje słabe strony. 4. Występuje zamkniecie i izolacja od świata zewnętrznego – w rodzinie tej najistotniejszy jest jakiś problem, który należy koniecznie ukryć przed otoczeniem. Brak tu otwartej komunikacji miedzy rodziną a szerszym środowiskiem. „
  http://www.sciaga.pl/tekst/53259-54-rozwoj_osobowosci_dziecka_w_rodzinie_dysfunkcyjnej
 • @goodness 17:05:24
  @goodness 17:05:24
  no właśnie..od najmłodszych lat.. a to przeniesione na grunt polityki daje potężną broń wyborczą na otumanione już pseudowychowaniem (podporządkowaniem) społeczeństwo nieumiejące nie tylko decydować, ale przede wszystkim wyrażać swojego zdania.

  skutek na dziś: Dorośli ludzie nie potrafią się wypowiadac pełnym zdaniem...a co dopiero myśleć o czym mówią.

  POtem..myśleć o czym mówią inni..a na końcu umiejętność decydowania/wybór narzędzi do naprawy czegoś..etc

  Cały łańcuch społecznych zachowań i ich wzorców włącznie ze skutkami i przyczynami.
 • @Granatowa 23:56:16
  No.
  Fakt.
  Tekst jest bardzo chaotyczny, ale zawiera mnóstwo ważnych treści.
  Do przemyślenia.

  Przedstawiłaś proces destrukcji Narodu z podaniem sposobów, jak to się robi.
  Miałabyś pomysły, jak się temu opierać?
 • @grazss 23:21:35
  pomysły-nie moje a powyższych naukowców są przedstawione szczątkowo;

  Nadrzędna kwestia to podnoszenie świadomości obywateli i ochrona wolności słowa przy jednoczesnym zachowaniu ochrony innych wartości.

  Musi być przepływ informacji przez zeszpecone i pozbawione prawdy "media głównego nurtu".

  Dziennikarze muszą być niezależni, by przepływ informacji przynosił skutek. To jedynie część wytycznych dla wyjścia z przewrotu,który się dokonał.

  Pyta mnie pan o receptę gotową? Łatwą i prostą? Nie ma.
 • @Granatowa 23:32:01
  Nie o gotową receptę.
  Pomysły.
  Pomysły, jak się nie dać.
 • @grazss 23:35:58
  proces naprawczy bez wątpienia wymaga co najmniej kilkunastu lat i jeśli się do niego nie podejdzie poważnie- bedzie lipa i ból większy niż nasz naczelny Bul.
 • @grazss 23:35:58
  Na razie trzeba wyeliminować błąd, że trój władza ma w jakimś punkcie, możliwą równowagę? Liczby nieparzyste są niepodzielne, więc nie ma podstawy do rozmowy o normalnym zrównoważonym rozwoju dla Polaków. Pozdrawiam
 • It is the individual alone who can function in the world of intellect and in the field of leadership.
  *
  Herbert Hoover
  American Individualism (1922)

  Leadership is a quality of the individual. It is the individual alone who can function in the world of intellect and in the field of leadership. If democracy is to secure its authorities in morals, religion, and statesmanship, it must stimulate leadership from its own mass. Human leadership cannot be replenished by selection like queen bees, by divine right or bureaucracies, but by the free rise of ability, character, and intelligence.

  Even so, leadership cannot, no matter how brilliant, carry progress far ahead of the average of the mass of individual units. Progress of the nation is the sum of progress in its individuals. Acts and ideas that lead to progress are born out of the womb of the individual mind, not out of the mind of the crowd.

  The crowd only feels: it has no mind of its own which can plan. The crowd is credulous, it destroys, it consumes, it hates, and it dreams—but it never builds.

  The mob functions only in a world of emotion. The demagogue feeds on mob emotions and his leadership is the leadership of emotion, not the leadership of intellect and progress. Popular desires are no criteria to the real need; they can be determined only by deliberative consideration, by education, by constructive leadership.

  Za: http://web.utk.edu/~mfitzge1/docs/374/Hoover.pdf
 • @Andy-aandy 01:48:11
  exactly

  very important issue
 • trzy kropki
  http://www.youtube.com/watch?v=FcjhFU__3fo
 • "Doktryna Sun Tsu" i COMMUNIO
  Jesteśmy na etapie destabilizacji. Jedynie naród silny moralnie potrafi oprzeć się wszelkim zagrożeniom, również militarnym.
  W jednym z komentarzy na NE napisałem, że potrzebna jest nam duchowa walka ze złem i konkretna praca na rzecz budowy dobra materialnego. Kluczem do rozwiązania naszych trudnych problemów jest właśnie jedność, stąd pojawiło się w mojej szerszej koncepcji ... COMMUNIO.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej